Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού 01/17 της 123ΣΤΕ, για την ανάθεση του έργου “Ανακαίνιση Κτηρίου Μ-120 στο Α/Δ Δεκέλειας (Τ-104Ε)” – ΑΔΑ: Ω5956-Ψ0Β

Η 123 ΣΤΕ προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου “Ανακαίνιση Κτηρίου Μ-120 στο Α/Δ Δεκέλειας (Τ-104Ε)”, με προϋπολογισμό 314.000,00 € (περιλαμβάνει ΦΠΑ 24%).

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω5956-Ψ0Β