Διακήρυξη Διενέργειας Διαπραγμάτευσης Χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση Προκήρυξης υπ’ αριθμ.Δ.7/17 της 114ΠΜ, για υπηρεσίες Τροφοδοσίας (catering) Προσφύγων και Μεταναστών – ΑΔΑ: 7Θ9Γ6-ΗΒ0

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ υπ’ αριθμ.Δ.7/17, με ενσφράγιστες προσφορές για την Παροχή Υπηρεσιών Σίτισης Χρονικού Διαστήματος τριάντα (30) Ημερών στη Δομή Ανοικτής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών στη Ριτσώνα και τα Οινοφύτα Βοιωτίας.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7Θ9Γ6-ΗΒ0