Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Δ. 2/17 της 135ΣΜ για την Κοπή και Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου σε Ελεύθερους Χώρους της Μονάδος – ΑΔΑ: 9ΧΤ16-ΡΨΤ

Διακήρυξη Πρόχειρου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Δ. 2/17 της 135ΣΜ για την Κοπή και Αποκομιδή Αυτοφυούς Χόρτου σε Ελεύθερους Χώρους της Μονάδος

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 9ΧΤ16-ΡΨΤ