Διακήρυξη Διενέργειας Διαπραγμάτευσης Χωρίς Προηγούμενη Δημοσίευση Προκήρυξης υπ’ αριθμ. 03/17 του Α/Απ ΑΚΤΙΟΥ, για υπηρεσίες Τροφοδοσίας (catering) Προσφύγων και Μεταναστών – ΑΔΑ: 696Α6-31Β

ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ υπ’ αριθμ. 03/17 υπηρεσίες Τροφοδοσίας (catering) κατ’ εκτιμώμενο Χρονικό Διάστημα τριαντά τριών (33) Ημερών στην Ανοικτή Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών στο πρωην στρατοπέδο «Πετροπουλάκη» στη Φιλιππιάδα του νομού Πρεβέζης

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 696Α6-31Β