Ετήσια Σύσκεψη Τ-Α στη ΔΑΥ

Την Τετάρτη 5 Απριλίου 2017, πραγματοποιήθηκε, η ετήσια σύσκεψη Τυποποίησης – Αξιολόγησης (Τ-Α) της Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ) την έναρξη των εργασιών της οποίας κήρυξε ο Διοικητής της ΔΑΥ, Υποπτέραρχος (Ι) Θεμιστοκλής Μπουρολιάς, απευθύνοντας σύντομο χαιρετισμό.

Σκοπός της σύσκεψης η οποία έγινε υπό την προεδρία του Επιτελάρχη της Διοίκησης, Υποπτέραρχου (Μ) Κωνσταντίνου Αράπη, ήταν η  ενημέρωση και η ανάλυση θεμάτων που άπτονται της Τ-Α, καθώς και η παροχή κατευθυντήριων οδηγιών, στην οποία συμμετείχαν οι Αξιολογητές Αέρος της Διοίκησης, οι Αξιολογητές Τ-Α όλων των τύπων αεροσκαφών και ελικοπτέρων, αρμόδιοι επιτελείς των Διευθύνσεων της, εκπρόσωποι των Μονάδων της, καθώς επίσης και εκπρόσωποι από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, το Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας και τη Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης.