Φωτογραφίες από την συνάντηση του Αρχηγού ΓΕΑ με Αντιπροσωπεία του ΣΑΣΙ