Φωτογραφίες από την Επίσκεψη του Αρχηγού ΓΕΑ στη ΓΔΑΕΕ