Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ανάδειξη Εργολήπτη Καθαρισμού Χώρων της 135ΣΜ (ΠΕ.4/17) – ΑΔΑ: Ω52Α6-ΦΝΦ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ανάδειξη Εργολήπτη Καθαρισμού Χώρων της 135ΣΜ (ΠΕ.4/17)

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω52Α6-ΦΝΦ