Υποβολή επιθυμίας παραθερισμού εν Ενεργεία Στρατιωτικού Προσωπικού στα ΚΕΔΑ της ΠΑ έτους 2017

Η χρονική διάρκεια υποβολής τελικής επιθυμίας παραθερισμού στα Κέντρα Ετοιμότητας Διασποράς Αεροπορίας (ΚΕΔΑ) της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) για το έτος 2017 ορίζεται από 24 Απριλίου έως 8 Μαίου 2017. Για ηλεκτρονική υποβολή τελικής επιθυμίας παραθερισμού, πατείστε στον κάτωθι υπερσύνδεσμο :