7η ΕΣ του Σ.Α.Ν.ΑΔ

Από τη  Δευτέρα  15 έως και την Παρασκευή 19 Μαΐου 2017, πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής, η 7η  Εκπαιδευτική Σειρά (ΕΣ) του Σχολείου Αεροπορικής Νοσηλευτικής και Αεροδιακομιδών (Σ.Α.Ν.ΑΔ).
Συνολικά εκπαιδεύτηκαν έντεκα (11) Αξιωματικοί (ΥΝ) της Πολεμικής Αεροπορίας και ένας (1) Αξιωματικός (ΥΝ) του Στρατού Ξηράς.
Στο εν λόγω Σχολείο συμμετέχουν απόφοιτοι του Σ.Α.Ν.ΑΔ με σκοπό την επικαιροποίηση των γνώσεών τους στην Αεροπορική Νοσηλευτική και τις Αεροδιακομιδές ανά τέσσερα (4) με πέντε (5) έτη.