Ασφάλεια Πτήσεων & Εδάφους

Στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης του προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας(ΠΑ) σε θέματα Ασφάλειας Πτήσεων & Εδάφους (ΑΠΕ) και με σκοπό την καλλιέργεια παιδείας ΑΠΕ, καθιερώνεται η περιοδική ανάρτηση μηνυμάτων ΑΠΕ στην ιστοσελίδα της ΠΑ. Το περιεχόμενο των μηνυμάτων θα εναλλάσσεται με σκοπό να καλύπτονται όλοι οι τομείς της ΑΠΕ.