Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 06/02.05.2017 του ΜΤΑ, για την Εκμίσθωση ελεύθερων χώρων και ενός οικήματος ΚΕΔΑ Τυμπακίου

Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 06/02.05.2017 του ΜΤΑ, με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθούν με προφορικές, για την εκμίσθωση προς εκμετάλλευση ελεύθερων χώρων και ενός οικήματος ΚΕΔΑ Τυμπακίου, για χρονικό διάστημα από 01.09.2017 μέχρι 31.08.2025, χωρίς δικαίωμα παράτασης.