Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 07/04.05.2017 του ΜΤΑ, για την Εκμίσθωση ελεύθερων χώρων Α/Δ Μάλεμε

Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 07/04.05.2017 του ΜΤΑ, για την Εκμίσθωση ελεύθερων χώρων Α/Δ Μάλεμε.