Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 10/24.05.2017 του ΜΤΑ, για την Εκμίσθωση Υποστέγου Χώρου (Κτίριο Μ-110 ΜΑΦ) ΚΕΔΑ Τυμπακίου

Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 10/24.05.2017 του ΜΤΑ, με έγγραφες ανοικτές προσφορές, που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση του υπόστεγου χώρου του κτιρίου Μ-110 (υπόστεγο ΜΑΦ με εμβαδόν 1.200τ.μ.) του ΚΕΔΑ Τυμπακίου, ως αποθηκευτικού χώρου, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών από υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης ενός έτους.
Οι προσφορές θα αφορούν ετήσιο μίσθωμα. Ελάχιστη τιμή εκκίνησης του διαγωνισμού ορίζεται σε 6.000,00 € ετησίως.