Διακήρυξη Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.7/17) για την Ανάδειξη Εξωτερικού Φορέα Κατεδάφισης Κτηρίου Μ-216 110ΠΜ – ΑΔΑ: Ω5ΓΡ6-74Λ

Διακήρυξη Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.7/17) για την Ανάδειξη Εξωτερικού Φορέα Κατεδάφισης Κτηρίου Μ-216 110ΠΜ

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω5ΓΡ6-74Λ