Εγγραφή τέκνων προσωπικού της ΠΑ στο Β/Ν Σταθμό του 251ΓΝΑ, για το Σχολικό Έτος 2017–2018

Εγγραφή τέκνων προσωπικού της ΠΑ στο Β/Ν Σταθμό του 251ΓΝΑ, για το Σχολικό Έτος 2017–2018