Φωτογραφίες από την Επίσκεψη του Αρχηγού ΓΕΑ στην ΕΑΒ και στην 114ΠΜ