Φωτογραφίες από την Συμμετοχή Αρχηγού ΓΕΑ στην EURAC 2017