Ματαίωση Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 21/17 και Προκήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 63/17 για τη Συντήρηση με Ανταλλακτικά του Μαγνητικού Τομογράφου Magnetom Symphony 1.5 Tesla του 251ΓΝΑ – ΑΔΑ:6ΤΤΟ6-ΚΦΕ

Ματαίωση Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 21/17 και Προκήρυξη Επαναληπτικού Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 63/17 για τη Συντήρηση με Ανταλλακτικά του Μαγνητικού Τομογράφου Magnetom Symphony 1.5 Tesla του 251ΓΝΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΤΤΟ6-ΚΦΕ