Ολοκλήρωση Εκπαίδευσης 1ης/2017ΕΣ Ελικοφόρων Αεροσκαφών ΣΕΘΕ

Από τη Δευτέρα 8 έως και την Παρασκευή 12 Μαΐου 2017, πραγματοποιήθηκε στην 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος, στην Αεροπορική Βάση Καλαμάτας, η εκπαίδευση της 1ης Εκπαιδευτικής Σειράς (ΕΣ) Ελικοφόρων Αεροσκαφών του Σχολείου Εκπαίδευσης Θαλάσσιας Επιβίωσης (ΣΕΘΕ), για το έτος 2017.

Συνολικά εκπαιδεύτηκαν είκοσι ένα (21) στελέχη, από τα οποία δεκαεννέα (19) της Πολεμικής Αεροπορίας και δύο (2) του Πολεμικού Ναυτικού.