Φωτογραφίες από την Τελετή Αναστολής λειτουργίας της 348ΜΤΑ