Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 35/17 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού – Οδοντιατρικά Υλικά 251ΓΝΑ – ΑΔΑ: 6ΤΘ86-4ΧΨ

Προκήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 35/17 για την Προμήθεια Αναλώσιμου Υγειονομικού Υλικού – Οδοντιατρικά Υλικά 251ΓΝΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΤΘ86-4ΧΨ