Κατακύρωση Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ‘ αριθμ. 01/2017 για την για την Προμήθεια Κατεψυγμένου Χοιρινού με Οστό και Κατεψυγμένου Ολόκληρου Κοτόπουλου για την κάλυψη των αναγκών της 124 ΠΒΕ – ΑΔΑ : 6ΡΥ56-ΓΚ1

Κατακύρωση Συνοπτικού Διαγωνισμού υπ‘ αριθμ. 01/2017 για την για την Προμήθεια Κατεψυγμένου Χοιρινού με Οστό και Κατεψυγμένου Ολόκληρου Κοτόπουλου για την κάλυψη των αναγκών της 124 ΠΒΕ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΡΥ56-ΓΚ1