Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 4 /2017 για την Περιοδική Προμήθεια Παγωτών, για Ανάγκες Πρατηρίου, Κυλικείου και Λεσχών της 115 ΠΜ – ΑΔΑ :64ΩΔ6-ΚΩΩ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 4 /2017 για την Περιοδική Προμήθεια Παγωτών, για Ανάγκες Πρατηρίου, Κυλικείου και Λεσχών της 115 ΠΜ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 64ΩΔ6-ΚΩΩ