Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Επαναληπτικού Διαγωνισμού ΔΕ 27/17 της ΥΠ/ΠΑ, ως επανάληψη του διενεργηθέντος Δ.37/16, μέσω πλατφόρμας του (ΕΣΗΔΗΣ), για την προμήθεια είδους «Ξίφος με Θύσανο πλήρες» – ΑΔΑ: 66ΞΝ6-ΘΩΨ

Η Υπηρεσία Προμηθειών Πολεμικής Αεροπορίας (ΥΠ/ΠΑ) ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικού επαναληπτικού διαγωνισμού ΔΕ.27/17 ως επανάληψη του διενεργηθέντος Δ.37/16, μέσω πλατφόρμας του (ΕΣΗΔΗΣ), για την προμήθεια είδους «Ξίφος με Θύσανο πλήρες».