4η Εκπαιδευτική Σειρά ΣΕΘΕ

Από τη Δευτέρα 29 Μαΐου έως και την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017, πραγματοποιήθηκε στην 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος, στην Αεροπορική Βάση Καλαμάτας, η εκπαίδευση της 4ης Εκπαιδευτικής Σειράς (ΕΣ) Ελικοφόρων Αεροσκαφών του Σχολείου Εκπαίδευσης Θαλάσσιας Επιβίωσης (ΣΕΘΕ), για το έτος 2017.

Συνολικά εκπαιδεύτηκαν δεκαεννέα (19) στελέχη, από τα οποία δεκαεπτά (17) της Πολεμικής Αεροπορίας και δύο (2) του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.