Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Δ.20/17 μέσω πλατφόρμας του (ΕΣΗΔΗΣ), για την Ανάδειξη πλειοδότη παροχής «Διευκόλυνσης αποθήκευσης αεροπορικού καυσίμου JP – 8» σε διάφορά Α/Δ της ΠΑ [Α/Απ Σαντορίνης, Α/Απ Καρπάθου και 130 ΣΜ (Λήμνος)] – ΑΔΑ : Ω1Δ26-ΥΝΦ

Ανακοίνωση Διενέργειας Ηλεκτρονικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Δ.20/17 μέσω πλατφόρμας του (ΕΣΗΔΗΣ), για την Ανάδειξη πλειοδότη παροχής «Διευκόλυνσης αποθήκευσης αεροπορικού καυσίμου JP – 8» σε διάφορά Α/Δ της ΠΑ [Α/Απ Σαντορίνης, Α/Απ Καρπάθου και 130 ΣΜ (Λήμνος)].

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: Ω1Δ26-ΥΝΦ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ υπ΄ αριθμ. 20/17