Ανακοίνωση Μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού ΔΕ.31/17 που αφορά στην «Εκποίηση Οκτώ (8) Αεροσκαφών (Α/Φ) Grumman G-164, Δέκα (10) Αεροκινητήρων (Α/Κ) R1340-A1 και Αποθέματος Ανταλλακτικών Υποστήριξης Α/Φ Grumman G-164» – ΑΔΑ : 7ΘΖΗ6-ΩΒΘ

Ανακοίνωση Μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας ανοιχτού πλειοδοτικού διαγωνισμού ΔΕ.31/17 που αφορά στην «Εκποίηση Οκτώ (8) Αεροσκαφών (Α/Φ) Grumman G-164, Δέκα (10) Αεροκινητήρων (Α/Κ) R1340-A1 και Αποθέματος Ανταλλακτικών Υποστήριξης Α/Φ Grumman G-164».

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΘΖΗ6-ΩΒΘ