Διακήρυξη Δημόσιου Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 13/20.06.2017 του ΜΤΑ, για την Εκμίσθωση 4,2 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του Α/Δ Μάλεμε

Διακήρυξη Δημόσιου Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 13/20.06.2017 του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση 4,2 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους Α/Δ Μάλεμε, για κάθε νόμιμη χρήση, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών, από 01.06.2017 έως 31.05.2021.  Η μίσθωση θα μπορεί να παραταθεί για ένα ακόμη έτος μετά από αίτηση του μισθωτή και έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ΜΤΑ.