Διακήρυξη Δημόσιου Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 14/20.06.2017 του ΜΤΑ, για την Εκμίσθωση 183 στρεμμάτων ελεύθερων χώρων Α/Δ Μάλεμε

Διακήρυξη Δημόσιου Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 14/20.06.2017 του ΜΤΑ, για την εκμίσθωση προς εκμετάλλευση 183 στρεμμάτων ελεύθερων χώρων Α/Δ Μάλεμε, για χρονικό διάστημα από 01.09.2017 έως 31.08.2021 και δυνατότητα παράτασης ενός έτους.