Διακήρυξη Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.08/17) για την Ανάδειξη Πλειοδότη Παροχής Διευκολύνσεων «Αποθήκευσης Αεροπορικού Καυσίμου JP-8 σε Α/Δ της ΠΑ» – ΑΔΑ: ΨΟΥ36-8Φ8

Διακήρυξη Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού (Δ.08/17) για την Ανάδειξη Πλειοδότη Παροχής Διευκολύνσεων «Αποθήκευσης Αεροπορικού Καυσίμου JP-8 σε Α/Δ της ΠΑ».

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΟΥ36-8Φ8