Διακήρυξη Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 04/17 του Α/Απ. Ακτίου για την κοπή και αποκομιδή αυτοφυούς χόρτου σε ελεύθερους χώρους Μονάδος – ΑΔΑ: 62Ι26-4ΨΞ

Διακήρυξη Συνοπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αρίθμ. 04/17 του Α/Απ. Ακτίου για την κοπή και αποκομιδή αυτοφυούς χόρτου σε ελεύθερους χώρους Μονάδος.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 62Ι26-4ΨΞ