Εκπαιδευτική Επίσκεψη της ΣΤΥΑ στο 251ΓΝΑ/ΚΜΗ

Την Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017, οι Δόκιμοι Ιης και ΙΙης τάξης της Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ), Ειδικότητας Πληροφορικής, επισκέφτηκαν το Κέντρο Μηχανογράφησης (ΚΜΗ) του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας (251ΓΝΑ), στο πλαίσιο προγραμματισμένης εκπαιδευτικής επίσκεψης.

Τους μαθητές της Σχολής υποδέχτηκαν ο Α΄ Υποδιοικητής του 251ΓΝΑ, Ταξίαρχος (ΥΙ) Γεώργιος Ζλατάνος και ο Διοικητής του 251ΓΝΑ/ΚΜΗ, Αντισμήναρχος (ΜΗ) Νικόλαος Μπατζάκης, ο οποίος τους ενημέρωσε για την οργάνωση και τις δραστηριότητες του Κέντρου και στη συνέχεια επισκέφτηκαν τους χώρους του.