Φωτογραφίες από την παρουσία Αρχηγού ΓΕΑ σε Εκδηλώσεις Μνήμης στο Δίστομο