Φωτογραφίες από την συνάντηση του Αρχηγού ΓΕΑ με την Πρέσβειρα και τον ΑΚΑΜ της Αυστρίας