Φωτογραφίες από την Τελετή Πέρατος Πτητικής Εκπαίδευσης 86ης Σειράς Ιπταμένων