Ιστορικό Εκλογής Μέλους ΔΕΠ (5η έκδοση) Μέλους ΔΕΠ στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή για το Γνωστικό Αντικείμενο “Αγγλική Γλώσσα και Γλωσσολογία με Έμφαση στην Υπολογιστική Λεξικολογία – Φρασεολογία”

Ανάρτηση Ιστορικού Εκλογής Μέλους ΔΕΠ (5η έκδοση) στην Σ.Ι. στην βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή  για το Γνωστικό Αντικείμενο  “Αγγλική γλώσσα και Γλωσσολογία με έμφαση στην Υπολογιστική Λεξικολογία – Φρασεολογία ”