Κύρωση Οριστικού Πίνακα Απασχόλησης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών

Η Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών σας ενημερώνει για την κύρωση του Οριστικού Πίνακα Απασχόλησης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού της Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών (ΣΥΔ) για το μάθημα Φυσική Αγωγή (Eιδικότητα: Κλασικός Αθλητισμός)-Βελτίωση Φυσικής Κατάστασης Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017.