Κύρωση Προσωρινού Πίνακα Απασχόλησης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017, για το μάθημα Φυσική Αγωγή/Βελτίωση Φυσικής Κατάστασης – ΑΔΑ:ΨΤΜΘ6-ΤΗΝ

Κύρωση του Προσωρινού Πίνακα Απασχόλησης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών για το μάθημα Φυσική Αγωγή (ειδικότητα: Κλασικός Αθλητισμός)-Βελτίωση Φυσικής Κατάστασης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΤΜΘ6-ΤΗΝ