Κύρωση Προσωρινού Πίνακα Απασχόλησης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών

Σας ενημερώνουμε για την Κύρωση του Προσωρινού Πίνακα Απασχόλησης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών για το μάθημα Φυσική Αγωγή (Ειδικότητα: Κλασικός Αθλητισμός) – Βελτίωση Φυσικής Κατάστασης για το Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017.