Διακήρυξη Δημόσιου Επαναληπτικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 15/22-06-2017 του ΜΤΑ, για την Εκμίσθωση Ακινήτων Ιδιοκτησίας ΜΤΑ

Ανακοινώνεται ότι την 20-7-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, θα διενεργηθεί στα γραφεία του ΜΤΑ (Ακαδημίας 27, Αθήνα – 1ος όροφος), Δημόσιος Eπαναληπτικός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός, με γραπτές ανοικτές προσφορές που θα συνεχιστούν με προφορικές, για την εκμίσθωση ακινήτων, ιδιοκτησίας ΜΤΑ.