Προκήρυξη Πρόσληψης Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού στη Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 – ΑΔΑ: 7ΦΣΦ6-ΝΧΣ

H Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών προκηρύσσει την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων με επιλογή, Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία, για το χρονικό διάστημα από 1-10-2017 έως 30-9-2018 για τα μαθήματα ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, δύο (2) θέσεις και ΑΓΓΛΙΚΩΝ, δύο (2) θέσεις.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων είναι η Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 7ΦΣΦ6-ΝΧΣ

Δείτε εδώ την Προκήρυξη