Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) υπ’ αριθμ. 18/17 για την Ανακατασκευή Περίφραξης Βρεφονηπιακού Σταθμού του 251ΓΝΑ – ΑΔΑ: 6Ε9Ψ6-4ΓΕ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΠΕΕ) υπ’ αριθμ. 18/17 για την Ανακατασκευή Περίφραξης Βρεφονηπιακού Σταθμού του 251ΓΝΑ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6Ε9Ψ6-4ΓΕ