Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 21/2017 για Υπηρεσίες Υποστήριξης Λογισμικού LIS (Laboratory Information System) για Ένα (1) Έτος για τις Ανάγκες του 251 ΓΝΑ/ΚΜΗ – ΑΔΑ: 6ΙΜ06-ΛΡ8

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 21/2017 για Υπηρεσίες Υποστήριξης Λογισμικού LIS (Laboratory Information System) για Ένα (1) Έτος για τις Ανάγκες του 251 ΓΝΑ/ΚΜΗ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: 6ΙΜ06-ΛΡ8