Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 7/2017 για την Ενοικίαση Χώρων Εγκατάστασης Αυτόματων Πωλητών Αναψυκτικών – Νερών, Ροφημάτων & Σνακ στην 115 ΠΜ – ΑΔΑ :ΩΚΖΚ6-ΝΒΡ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ’ αριθμ. 7/2017 για την Ενοικίαση Χώρων Εγκατάστασης Αυτόματων Πωλητών Αναψυκτικών – Νερών, Ροφημάτων & Σνακ στην 115 ΠΜ.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΚΖΚ6-ΝΒΡ