Σεμινάριο επιμόρφωσης Διερευνητών και Μελών της ΕΔΙΑΠΕ στην 120ΠΕΑ

Από τη Δευτέρα 26 έως και την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2017, πραγματοποιήθηκε, στην 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος (120ΠΕΑ), Σεμινάριο επιμόρφωσης Διερευνητών και μελών της Επιτροπής Διερεύνησης Ατυχημάτων Πτήσεων και Εδάφους (ΕΔΙΑΠΕ), με συμμετοχή αποφοίτων του Σχολείου Αξιωματικών Ασφάλειας Πτήσεων και του Σχολείου Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους, της Μονάδας, από εξειδικευμένο προσωπικό του Κέντρου Ασφάλειας Πτήσεων – Εδάφους.

Τα θέματα που αναλύθηκαν και παρουσιάστηκαν αφορούσαν στη διερεύνηση αεροπορικών, τροχαίων και εργατικών ατυχημάτων, υγείας και ασφάλειας στον τόπο του ατυχήματος, καθώς και της επίδρασης του ανθρώπινου παράγοντα (HFACS) στο ατύχημα.