Διακήρυξη Δημόσιου Πλειοδοτικού Διαγωνισμού υπ’ αριθμ. 18/06.07.2017 του ΜΤΑ, για την Eκμίσθωση 16 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του ΚΕΔΑ Τυμπακίου

Διακήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού υπ’ αριθμ.18/06.07.2017 του ΜΤΑ, με έγγραφες ανοικτές προσφορές που θα συνεχισθεί με προφορικές, για την εκμίσθωση προς καλλιέργεια 16 στρεμμάτων από τους ελεύθερους χώρους του ΚΕΔΑ Τυμπακίου, για χρονικό διάστημα από τεσσάρων ετών από υπογραφής της σύμβασης και δυνατότητα παράτασης ενός έτους.