Διαδικασία Κατάταξης Στρατευσίμων

Ενημερώνουμε ότι η εφαρμογή της συμπλήρωσης του επιλογικού εντύπου της Πολεμικής Αεροπορίας που αφορά στη νέα διαδικασία κατάταξης δε θα λειτουργήσει για τους στρατευσίμους που υποχρεούνται να καταταγούν με την 2017 Ε/ΕΣΣΟ (Σεπτέμβριος 2017).

Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη για αυτούς που υποχρεούνται να καταταγούν με την 2017 ΣΤ/ΕΣΣΟ (Νοέμβριος 2017).