Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την μακροχρόνια εκμίσθωση πολυόροφου κτηρίου και δύο (2) καταστημάτων-παραρτημάτων αυτού επί της οδού Κοτοπούλη 3, Αθήνα, ακίνητο, ιδιοκτησίας ΜΤΑ – ΑΔΑ: 7ΘΙΝ6-3ΙΟ

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την μακροχρόνια εκμίσθωση πολυόροφου κτηρίου και δύο (2) καταστημάτων-παραρτημάτων αυτού επί της οδού Κοτοπούλη 3, Αθήνα, ακίνητο, ιδιοκτησίας ΜΤΑ.