Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμισθώσεως του κτηρίου επί της οδού Βαλτετσίου 17, Αθήνα, ιδιοκτησίας Τ.Α.Α – ΑΔΑ:Ψ3Β06-ΕΑ3

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού Εκμισθώσεως του κτηρίου επί της οδού Βαλτετσίου 17, Αθήνα, ιδιοκτησίας Τ.Α.Α.